Kallaveden työurapalvelut

Työkykyvalmennus ammatillisen kuntoutuksen tukena

Työkykyvalmennus ammatillisen kuntoutuksen tukena Kevan asiakkaille

Jos koet tarvitsevasi tukea ammatillisessa kuntoutuksessasi, niin ole yhteydessä Kevan kuntoutusasiantuntijaan. Sinulla voi olla mahdollisuus saada Kevan käyttämän yhteistyöyrityksen työkykyvalmentaja työskentelemään kanssasi. Työkykyvalmentajan tueksi saaminen edellyttää, että olet jo saanut Kevalta myönteisen ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta.  Työkykyvalmennus on Sinulle maksutonta ja jos ohjaustapaamisista aiheutuu mahdollisia matkakuluja, saat niistä Kevalta matkakorvauksen.

Työkykyvalmennus lähtee käyntiin tilanteesi kokonaisvaltaisella alkukartoituksella, keskittyen olemassa olevaan osaamiseesi sekä työkykyyn. Pohdimme ja selvittelemme yhdessä esimerkiksi kiinnostuksiasi, vahvuuksiasi ja tavoitteitasi työelämän suhteen. Tutustumme yhdessä eri ammatteihin/ työnkuviin, työpaikkoihin ja työllistymismahdollisuuksiin. Työkykyvalmentaja on tarvittaessa yhteistyössä verkostosi kanssa (esimerkiksi hoitotaho), jos se yhteisesti mietittynä on tarpeen sopivan työnkuvan löytämiseksi. Tarkoituksena on saada laadittua juuri Sinulle niin työkyvyllisesti kuin muutoinkin sopiva ja realistinen suunnitelma, jota lähdet toteuttamaan työkykyvalmentajan tukemana. Tämä suunnitelma voi olla esim. oman työnkuvan räätälöinti, työkokeilu uudessa työssä, työhönvalmennus tai opiskelu, jota kautta pääset Sinulle soveltuviin työtehtäviin.

Työkykyvalmennusprosessin aikana tapaamme kasvokkain ja pidämme muutoinkin yhteyttä esim. puhelimen ja videoneuvottelujen kautta tiiviisti sekä tarpeen mukaisesti. Kallaveden Työurapalveluilla on toimisto Kuopiossa, mutta valmentajasi liikkuu joustavasti kotipaikkakunnallasi Pohjois- Savon ja Pohjois- Karjalan alueilla.